Scoutingsprocedure

Traineeship 'Young Talent Program' staat voor het leveren van 'een afgestudeerde talentvolle excellent MBO'er die verder is opgeleid tot een vakkracht'.

Onze werkwijze
1. Er wordt geen Traineeship traject gestart als er geen vacature is
De werkgever bepaalt aan de hand van het functieprofiel waar hij naar opzoek is.

2. De werving i.s.m. Regionale Opleidingscentra
Alleen 'excellent MBO students' op niveau 3 en 4 die verder opgeleid willen worden tot vakkracht in de sector techniek komen in aanmerking voor een Traineeship 'Young Talent Program'. Onder een 'excellent MBO students' wordt verstaan wij:


Verborgen Talenten werkt nauw samen met het Regionale Opleidingscentrum in de regio bij het helpen zoeken naar en het volgen van 'excellent MBO students' niveau 3 of 4 die zeer gemotiveerd zijn om in de techniek sector aan de slag te gaan.
Dit kunnen studenten zijn in het laatste jaar van hun opleiding of ex-studenten die recent zijn afgestudeerd. In alle gevallen staan de wensen van de werkgever en de motivatie van de jongere voorop.

3. Traineeship
Alleen kandidaten die beschikken over de juiste attitude en talenten en die aantonen dat zij willen investeren in hun eigen ontwikkeling stromen door naar het Traineeship 'Young Talent Program'.

In een periode van een half jaar maken zij (binnen een bedrijf of kring van bedrijven) kennis met de verschillende facetten van de branche. Het is een periode van praktijkleren, waarin de trainee zijn talenten ontwikkelt.

De jongeren werken onder aansturing van een werkmeester van het bedrijf, waarbij de jongeren en de werkmeester intensief worden gecoached door Verborgen Talenten.

4. Bedrijfsspecifieke cursussen
Om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kleiner te maken, volgen de trainee bedrijfsspecifieke cursussen en verwerven zij de certificaten die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening binnen het bedrijf.

5. Afsluiting trainingsprogramma
Na afronding van het trainingsprogramma UrbanSkills4U© besluiten wij of het talent bij de werkgever wordt voorgesteld. Van de werkgever krijgen wij van 'Verborgen Talenten' te horen of het talent is aangenomen.