Wie zijn wij

'Verborgen Talenten' is een initiatief in samenwerking met BonConsult Training & Advies BV te Rotterdam en powered by HLS Personeelsdiensten. Het doel van dit initiatief is het aanbieden van werk aan jongvolwassenen die volgens het 'Young Talent Program' worden geworven en geselecteerd.

Doel, missie en visie
Doel
Met Traineeship 'Young Talent Program' willen wij de mogelijkheden creëren voor afgestudeerde MBO-studenten om een carrière stap te maken met het einddoel ze als beginnende beroepsbeoefenaar te leiden naar de arbeidsmarkt.

Missie
Wij zijn ervan overtuigd dat onder de MBO studenten veel verborgen talenten zitten. Talenten die ook voor de werkgevers van toegevoegde waarde kunnen zijn. Door het inzetten van het UrbanSkills4U© trainingsprogramma als wervings- en selectietool bieden wij de talenten een kans om een stevige nieuwe start te maken op de arbeidsmarkt.

Dit concept kent alleen maar winnaars en wordt aangestuurd door de criteria die door werkgevers zelf worden gehanteerd om kwalitatief goed personeel te verwerven voor zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhoudingen.

"Door kennis en krachten te bundelen bieden wij optimale ruimte voor talentontwikkeling"

De meerwaarde van een samenwerking met 'Verborgen Talenten'
-   Een andere manier om in contact te komen met jonge talentvolle arbeidskrachten.
- Met de opbrengsten worden nieuwe talenten opgespoord.
- Voor de bedrijven een zinvolle invulling van hun 'Social Return on Investment' paragraaf.
- Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor de talenten en onze samenwerkende bedrijven.
- Intensieve begeleiding van de talenten vanaf de status van 'beginnende –' totdat ze de status van 'basisberoepsbeoefenaar' hebben bereikt.